Strategické plánování

je klíčovou manažerskou kompetencí pro vedoucí pracovníky, nebo týmy pracující s dlouhodobým horizontem plánování. Těm nabízíme netradiční program v přírodě, využívající prvku překvapení a nutnosti určit si v daném čase priority nezbytné pro úspěšné splnění zadání.

Popis kurzu 

Prožitkově koncipovaný program s teoretickým blokem a řadou netradičních aktivit, u kterých se jednotliví účastníci nejen pobaví, ale také získají společné zážitky z mimopracovního prostředí. Týmy budou nuceny plánovat a vybírat z řady možných rozhodnutí. To, jak rychle a vhodně rozhodnou, bude základem pro úspěch týmu. Jednotlivé kroky při plnění úkolů budou následně analyzovány a reflektovány za pomoci lektora.

Obsah kurzu
  • nastavení intenzivní vnitřní komunikace
  • definice, kdo a jak vlastně v organizaci rozhoduje
  • úprava procesů tak, aby vyhovovaly všem zúčastněným
  • reálné definování a rozdělení úkolů tak, aby mohly být zrealizovány
  • přenos informací uvnitř organizace a nástroj budování všeobecně sdíleného povědomí o cílech a hodnotách
  • vytyčení společných cílů
Časová náročnost

Jedná se o program minimálně na 1 den.

Vybavení

Za pomoci našeho technického vybavení se mohou hry tematicky zaměřit od historie po současnost (GPS, vysílačky, lavinové vyhledávače, automobily, motocykly ATV).

V kombinaci se zábavnými úkoly můžete Vy i Váš tým prožít daný čas aktivně i s následnýmvyhodnocením úspěšnosti.

Kontaktní a objednávkový formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Vaše zpráva