PRINCIPY TEAMBUILDINGU

Zásady teambuildingu

  • Zásada dobrovolnosti – účastníci mají v průběhu aktivit na výběr, zda se jich chtějí zúčastnit. Jen ti, kteří do tréninku investují něco ze sebe (zaujetí, aktivní přístup) mají šanci si nějaké poznatky odnést.
  • Zásada návaznosti – pořadí aktivit , kterých je nepřeberné množství se odvíjí od aktivit nenáročných, pracujících s principem „hry“, a nevyžadujících fyzickou ani psychickou náročnost, přes aktivity náročnější až po ty, které opravdu prověří schopnosti týmu i jednotlivce, a to v souladu se zaměřením na cíle, kterých chceme dosáhnout.
  • Zásada určení vstupů a cílů – mezi základní předpoklady úspěšného výsledného efektu patří co nejpřesnější určení specifikací skupiny (pracovní zařazení, věk, četnost a úroveň spolupráce) a cílů OT, což je ve spolupráci se zadavatelem klíčový bod přípravy.
  • Zásada přiměřenosti – princip této vzdělávací metody nám umožňuje ji využít v rozsáhlém spektru programů od sportovně-společenské akce až po velmi intenzivní, fyzicky i psychicky náročný program s řadou diagnostických cílů. Jinak bude vypadat program pro tým, kde se její členové velmi dobře znají a pravidelně se setkávají i mimo pracoviště, oproti skupině nově vytvořené.

 

Komu je teambuilding určen?

Je určen konkrétním pracovním týmům v etapě významných změn, nebo v začátku jeho fungování.

 

Co je hlavním smyslem?

  • bližší poznání členů týmu
  • osvětlení pojmu a významu týmových rolí
  • generování přirozených vůdců
  • rozvoj týmové spolupráce
  • budování vzájemné důvěry

 

Teambuilding je více než zábava

Pozitivní naladění skupiny je jedním z cílů akce, který však nesmí překrývat základní cíle teambuildingu, které jsou v každé fázi týmové dynamiky odlišné, ale mají společný jmenovatel. Tím je cílené, promyšlené a strukturované budování pracovního týmu a zvýšení jejich tvůrčího a výkonového potenciálu.

Pokud je zábava hlavním cílem akce, nejde o teambuilding, ale o teamspirit. Teamspirit je prioritně nastaven na společný týmový  prožitek, jako jeden z aspektů podporujících lepší komunikaci a vzájemné poznání.

 

V čem vlastně spočívá princip a úspěšnost?

Tato metoda vzdělávání pracuje s aktivitami odehrávajícími se v přírodě (odtud název „outdoor“ – „za dveřmi“). Není to však podmínka.

Tyto aktivity navozují před skupinu, či jednotlivce problémy a výzvy, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet nové přístupy řešení těchto úkolů. To nám ukáže cestu, jak postupovat při řešení problémových situací v práci. Vše je založeno na individuálním a skupinovém prožitku, jako prostředku osobnostního rozvoje, vycházejícího z principů „zážitkové pedagogiky“.

Teambuildingová cvičení se skládají z různých úkolů, zaměřené na rozvoj členů skupiny a jejich schopnost účinně spolupracovat. Existuje mnoho typů činností budování týmu, které sahají od dětské hry až po hry, které zahrnují nové složité úkoly, a jsou určeny pro specifické potřeby. Na prověření a stmelení týmu používáme sofistikovanější teambuldingové metody – například lanové kurzy, kde nerozhoduje jenom fyzická připravenost, ale i nutnost koordinovat postupy a nutnost spolehnout se na partnery v kolektivu.

Nejnáročnější teambuildingové cvičení  trvají i několik dní a vyžadují si dlouhodobou přípravu a koncentraci všech členů týmu.

Jsme na trhu více jak 10 let

Pořádáme akce v ČR i zahraničí

Přes 550 zrealizovaných akcí