BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Je-li programová část zajišťována naší společností, dodržujeme níže uvedená pravidla:

Veškerá výbava (lana, sedací a prsní úvazy, karabiny, atd.) používaná pro outdoorovou část programu, je certifikovaná mezinárodní organizací U.I.A.A., jako prostředky pasivní bezpečnosti pro horolezectví.

Materiál je pravidelně v závislosti na četnosti jeho používání a před  výrobcem danou dobou (max. používání) obnovován.

Při zdolávání překážek ve větších výškách vyžaduje naše společnost používání bezpečnostních helem a plnění všech instrukcí daných instruktory.

Vyžadujeme dodržovat pravidlo „dvou“ tj. dvou nezávislých kontrol jištění.

Všechny překážky jsou připravovány v souladu s danými bezpečnostními předpisy.

Vedoucí instruktoři lanových překážek Mgr. Přemysl Čech, Josef Formánek, Mgr. Zdeněk Linhart, jsou garanti realizovaných programů.

Všichni instruktoři jsou pravidelně jednou ročně proškolováni v kurzu 1. pomoci a stavby lanových překážek.

Všichni účastníci programu jsou v případě zájmu pojištěni pro případ úrazu.

V rámci našich programů využíváme, v případě subdodávek, společnosti zajišťující max. bezpečnost účastníků.

Jsme na trhu více jak 10 let

Pořádáme akce v ČR i zahraničí

Přes 550 zrealizovaných akcí